2D1 1 8 3c33 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:05

Câu 33 [2D1-1.8-3] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Với giá trị m hàm số  m  1 x  2m  y  1; � xm nghịch biến khoảng m2 � � m 1 A m  B m  C � D �m  Lời giải Đáp án D m  m  1  2m  y'   x  m Ta có: � m  m  2m   � � m � 1; � 1; �  Hàm số cho nghịch biến khoảng � � m2  m   ��  m  m �1 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 8 3c33 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 1 8 3c33 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay