2D1 1 7 3c36 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:05

Câu 36 [2D1-1.7-3] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Có giá trị nguyên hàm số y = m x − ( 4m − 1) x + A 15 B đồng biến khoảng m ∈ ( −10;10 ) ( 1; +∞ ) ? C 16 Lời giải D Đáp án C Ta có y ' = 4m x − ( 4m − 1) x = 4x ( m x − 4m + 1) (1) YCBT ⇔ y ' ≥ 0, ∀ x ∈ ( 1; +∞ ) ⇔ m x − 4m + ≥ 0, ∀ x ∈ ( 1; +∞ ) (1) Rõ ràng m=0 thỏa mãn (1) Với m≠0 Kết hợp với m ≠ m ≠   4m − 4m − ⇔ x2 ≥ , ∀x ∈ ( 1; +∞ ) ⇔ ≤1⇔  ⇔ m ≥ 2 m m  m − 4m + ≥     m ≤ − m ∈ ( −10;10 ) ⇒ m ∈ { 4;5;6;7;8;9; −9; −8; −7; −6; −5; −4; −3; −2; −1}  m ∈ ¢ để
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 7 3c36 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D1 1 7 3c36 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay