2D1 1 7 3c16 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:05

Câu 16 [2D1-1.7-3] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Có giá trị nguyên không âm tham số m để hàm số y  x  2mx  3m  đồng biến khoảng  1;  A B Đáp án D y�  x3  4mx  x  x  m  C Lời giải D  1;  ۳ y� , x � 1;  ۳ x m x � 1;  Hàm số cho đồng biến khoảng f  x   x x � 1;  Xét hàm số , � f  x   x  0, x � 1;  Dễ thấy m �f  1  m   0;1; 2 Nên: Vậy số giá trị nguyên không âm tham số m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 7 3c16 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 1 7 3c16 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay