2D1 1 7 3c01 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

y = f ( x ) = ( m2 − 2m ) x + (4m − m2 ) x − Câu [2D1-1.7-3] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số Hỏi giá trị nguyên tham số A B Vô số m ( 0; +∞ ) để hàm số đồng biến khoảng C D Lời giải: ? Đáp án D Ta xét hai trường hợp Hệ số  m = ⇒ y = −4 ( l ) a = m − 2m = ⇔   m = ⇒ y = x − ( −∞;0 ) y = 4x2 − Hàm số ( 0; +∞ ) đồ thị parabol nghịch biến khoảng , đồng biến khoảng m a=0 Do = thỏa mãn (Học sinh hay mắc phải sai lầm không xét trường hợp ) Hệ số a = m − 2m ≠ Dựa vào biểu đặc trưng hàm trùng phương u cầu tốn tương đương với đồ thị hàm số cực trị cực tiểu m < m − 2m >  ab ≥ a >  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔   m > ⇔ < m ≤ ⇒ m = { 3; 4} 4m − m ≥ a > b ≥ 0 ≤ m ≤  m = { 2;3; 4} Dễ dàng kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 7 3c01 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D1 1 7 3c01 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay