2D1 1 6 4c32 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

Câu 32 [2D1-1.6-4] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Hỏi giá trị m nguyên đoạn  2017; 2017 để hàm số y  x3   2m  1 x   12m  5 x  đồng biến khoảng  2; � ? A 2018 B 2019 C 2017 D 2016 Lời giải Đáp án A 2; � y '  3x   2m  1 x  12m   0x � 2; � Để hàm số đồng biến khoảng  3x  x   12m  x  1 x  3x  x  m x  12  x  1 m  f  x  x 2 Xét 3x  x  f  x  12  x  1 Do Lại f  x f ' x  đạo hàm 2; � đồng biến khoảng  m � 2017; 2017  � � m �� � 3x  x  12  x  1 hay   x  2 Minf  x   f    Suy 2018 giá trị m thỏa mãn 5 �m 12 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 4c32 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 1 6 4c32 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay