2D1 1 6 3c4114 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

Câu 41 [2D1-1.6-3] Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số khoảng xác định �  6;6 �  6;6  6;6 � A B � C Lời giải Đáp án D - m2 + � � m y ' = D = �\ � � � � 2x - m) � ( 2� � � Tập xác định: ; Hàm số đồng biến khoảng xác định khi:   ( y ' > 0, " x �D � - m2 + > � m � - ) 6; y mx  x  m đồng biến D   6;
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c4114 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 1 6 3c4114 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay