2D1 1 6 3c179 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

Câu 17 [2D1-1.6-3] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để hàm số x  2m  y x  m2 đồng biến khoảng  5; � Số phần tử S là: A B C D Vô số Lời giải Đáp án A  m  2m  y'  x  m2  D  �\  m   Tập xác định: Ta có:  4; � � y '  0, x � 4; � y đồng biến khoảng � 3  m  �3  m   m  2m   � �� �� �� � 2 �m  2 �m �2 � � m �4 � m � 4; �  4; � -2, -1 Vậy có ba giá trị nguyên m để y đồng biến khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c179 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 1 6 3c179 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay