2D1 1 6 3c45 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

Câu 45 [2D1-1.6-3] (THPT HẬU LỘC THANH HOA 2018) Tìm điều kiện m để hàm số nghịch biến khoảng (1; �) A m  m  B m �1 C 1  m  Lời giải Đáp án D m  m  1   2m   m  m  y�   2 x  m   x  m Có m�� 1;۳� m m  1;�� � Hàm số xác định Khi hàm số ngịch biến  1; � � y� 0x � 1  � � m  m   � m � 1;  m � 1;  Vậy y (m  1) x  2m  xm D �m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c45 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy , 2D1 1 6 3c45 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay