2D1 1 6 3c28 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

Câu 28 [2D1-1.6-3] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Tìm tất giá trị thực tham mx + y= ( −∞;1) m x+m số cho hàm số nghịch biến khoảng −2 ≤ m ≤ −1 −2 ≤ m ≤ −2 < m < −2 < m ≤ −1 A B C D Lời giải Chọn D Phương pháp giải: Dựa vào điều kiện để hàm số b1 b1 đồng biến nghịch biến khoảng Yêu cầu toán y' < m2 − > ⇔ ⇔ ⇔ −2 < m ≤ − −m ≥  x = −m ∉ ( −∞;1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c28 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 1 6 3c28 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay