THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG CƠ TOYOTA 3SFE

44 77 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

THIẾT KẾ HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG TOYOTA 3S-FE Tác giả TRƯƠNG HỒNG TRUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư nghành Công nghệ kỹ thuật ôtô Giáo viên hướng dẫn Th.S Bùi Ngọc Triều K.S Phan Minh Hiếu Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Khoa khí Trường đại học Nơng Lâm TP.HCM Th.S Bùi Cơng Hạnh giáo viên chủ nhiệm dìu dắt em qua năm tháng đại học Đặc biệt em xin cảm ơn Th.S Bùi Ngọc Triều K.S Phan Minh Hiếu hướng dẫn tận tình, cung cấp tài liệu tham khảo tạo điều kiện tốt giúp em suốt thời gian làm đề tài báo cáo tốt nghiệp Đồng thời em xin cảm ơn bạn lớp ý kiến đóng góp để đề tài hồn thiện Tuy nhiều cố gắng để hồn đề tài với suy nghĩ nơng cạn hiểu biết hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót Rất mong dẫn quý thầy khoa Em xin chân thành cảm ơn! Cuối em xin chúc thầy mạnh khỏe đạt nhiều thành tựu ii TĨM TẮT Tên đề tài “THIẾT KẾ HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG TOYOTA 3S-FE” Thời gian địa điểm  Thời gian: Từ ngày 15 tháng 03 đến ngày 15 tháng 06 năm 2011  Địa điểm: Xưởng thực tập sửa chữa ô tô, Khoa khí, trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Mục đích đề tài  Thiết kế chế tạo hình hệ thống đánh lửa động Toyota 3S-FE  Thiết kế giảng thực hành phục vụ cho việc giảng dạy thực hành hình Kết  Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống đánh lửa Toyota 3S-FE  Thiết kế hình hệ thống đánh lửa Toyota 3S-FE  Cho hình hoạt động đo kiểm  Xây dựng thực hành dạng phiếu thực hành Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Th.S Bùi Ngọc Triều Trương Hoàng Trung K.S Phan Minh Hiếu iii MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Dẫn nhập 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống đánh lửa 2.2 Các thông số hệ thống đánh lửa 2.2.1 Hiệu điện thứ cấp cực đại U2m 2.2.2 Hiệu điện đánh lửa Uđl 2.2.3 Hệ số dự trữ Kdt 2.2.4 Năng lượng dự trữ Wdt 2.2.5 Tốc độ biến thiên hiệu điện thứ cấp S 2.2.6 Tần số chu kỳ đánh lửa 2.2.7 Góc đánh lửa sớm 2.2.8 Năng lượng tia lửa thời gian phóng điện 2.3 Sơ lược hệ thống đánh lửa 2.3.1 Kiểu ngắt tiếp điểm 2.3.2 Kiểu transistor 10 2.3.3 Kiểu transistor ESA (Đánh lửa sớm điện tử) 10 2.3.4 Hệ thống đánh lửa trực tiếp (DIS) 11 iv Chương PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 13 3.1 Địa điểm thực 13 3.2 Phương tiện thực 13 3.3 Phương pháp nghiên cứu 13 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Khảo sát hệ thống đánh lửa động 3S-FE 15 4.1.1 Giới thiệu chung hệ thống đánh lửa động 3S – FE 15 4.1.2 Các phận hệ thống đánh lửa động 3S – FE 16 4.1.3 Tín hiệu G, NE 23 4.1.4 Điều khiển đánh lửa 24 4.2 Thiết kế chế tạo hình 26 4.2.1 Chuẩn bị 26 4.2.2 Quá trình thực 38 4.2.3 Hoạt động thử nghiệm hình 31 4.3 Các thực hành hệ thống đánh lửa 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ECU : Electronic Control Unit ESA : Electronic Spark Advance CT : Công Tắc IC : Integrated Circuit DIS : Direct Ignition System vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 : Sự phụ thuộc hiệu điện đánh lửa vào tốc độ tải động Hình 2.2 : Sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu ngắt tiếp điểm Hình 2.3 : Sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu transistor 10 Hình 2.4 : Sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu transistor ESA 11 Hình 2.5 : Sơ đồ hệ thống đánh lửa trực tiếp 11 Hình 4.1 : Sơ đồ hệ thống đánh lửa 16 Hình 4.2 : Sơ đồ mạch điện IC đánh lửa 17 Hình 4.3 : Sơ đồ cuộn bơbin 17 Hình 4.4 : Sơ đồ delco đánh lửa 18 Hình 4.5 : Sơ đồ cấu tạo bugi 19 Hình 4.6 : Sơ đồ chân ECU động 20 Hình 4.7 : Cấu tạo accu 22 Hình 4.8 : Cấu tạo dây cao áp 22 Hình 4.9 : Mạch điện tín hiệu G, Ne 23 Hình 4.10 : Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa 24 Hình 4.11 : Xung điều khiển đánh lửa 25 Hình 4.12 : Mạch xác nhận tín hiệu đánh lửa IGF 25 Hình 4.13 : Vị trí phận hình 29 Hình 4.14 : Sơ đồ điện hình 30 Hình 4.15 : hình sau hoàn thành 31 vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Dẫn nhập Ngành giáo dục mang nặng vấn đề lí thuyết Do đổi phương pháp giảng dạy vấn đề cấp thiết dựa quan điểm phát huy tính tích cực người học, đề cao vai trò tự học người học kết hợp với hướng dẫn giáo viên … Đặc biệt ngành khí, việc nghiên cứu chế tạo hình phục vụ cho cơng tác giảng dạy học tập nhiệm vụ cấp bách Chính em nghiên cứu định chọn đề tài “THIẾT KẾ HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG TOYOTA 3S – FE” nhằm giúp bạn học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp thu lí thuyết để việc học đạt hiệu cao hình thiết kế đầy đủ phận hệ thống đánh lửa ESA Song song giảng mẫu thiết kế dạng phiếu thực hành giúp cho việc giảng dạy học tập hình đạt kết cao 1.2 Mục tiêu đề tài  Thiết kế hình hệ thống đánh lửa động Toyota 3S-FE  Nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hướng dẫn sinh viên trình thực tập  Giúp sinh viên ứng dụng học lý thuyết vào học thực hành  Sinh viên điều kiện quan sát hình cách trực quan, dễ cảm nhận hình dạng vị trí chi tiết động  Giúp sinh viên dễ dàng kiểm tra đo đạc thông số hệ thống đánh lửa  Góp phần đại hóa phương tiện phương pháp dạy thực hành phòng thực tập  Giúp sinh viên tiếp thu tốt  Thiết kế giảng thực hành phục vụ cho việc giảng dạy thực hành hình Chương TỔNG QUAN 2.1 Nhiệm vụ, yêu cầu hệ thống đánh lửa Trong động xăng bốn kì, hòa khí sau đưa vào xylanh trộn nhờ xoáy lốc dòng khí, piston nén lại Ở thời điểm thích hợp cuối kì nén, hệ thống đánh lửa cung cấp tia lửa điện cao thế, đốt cháy hòa khí sinh cơng cho động Để làm điều đó, hệ thống đánh lửa phải thực hai nhiệm vụ bản:  Biến dòng điện chiều hiệu điện thấp (12V - 24V) thành xung điện cao (20.000V – 50.000V) để sinh tia lửa điện  Phân phối xung điện cao áp đến xylanh vào thời điểm thích hợp để đốt cháy hòa khí nén buồng cháy Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, hệ thống đánh lửa sử dụng động xăng nhiều thay đổi lớn mặt để ngày hoàn thiện ngày đạt đến tối ưu sử dụng Một hệ thống đánh lửa làm việc tốt phải đảm bảo yêu cầu sau: - Hệ thống đánh lửa phải sinh sức điện động thứ cấp đủ lớn để phóng điện qua khe hở bugi tất chế độ làm việc động - Tia lửa bugi phải đủ lượng thời gian phóng để cháy bắt đầu - Góc đánh lửa sớm phải chế độ hoạt động động - Các phận hệ thống đánh lửa phải hoạt động tốt điều kiện nhiệt độ cao rung xóc - Mài mòn điện cực bugi phải nằm khoảng cho phép bị hao mòn, đứt gãy nói cách khác hỏng hóc Dây cao áp sử dụng dây điện trở cao để chống nhiễu Lõi chế tạo từ sợi thuỷ tinh thấm cacbon, bọc lớp cao su cách điện vỏ bọc bên Điện trở dây cao áp không 25K  nhiệt độ 20°C 4.1.3 Tín hiệu G,Ne 4.1.3.1 Chức Tín hiệu G dùng để xác định thời điểm phun nhiên liệu thời điểm đánh lửa so với điểm chết cuối kỳ nén Tín hiệu Ne dùng để xác định số vòng quay trục khuỷu, tín hiệu kết hợp với cảm biến lưu lượng khơng khí nạp để xác định lượng nhiên liệu phun góc đánh lửa sớm Tín hiệu Ne gọi cảm biến số vòng quay động Trong động Toyota 3S – FE tín hiệu G, Ne bố trí bên chia điện Hình 4.9 : Mạch điện tín hiệu G, Ne 4.1.3.2 Cấu tạo hoạt động Tín hiệu G: gồm hai cuộn dây, hai nam châm vĩnh cửu lắp hai khung từ roto cảm biến Số roto cảm biến Khi rơto chuyển động quay tròn làm từ thơng qua hai cuộn dây thay đổi tạo hai sức điện động hai cuộn dây dạng xung xoay chiều hai tín hiệu gửi ECU Tín hiệu Ne: gồm cuộn dây, nam châm vĩnh cửu lắp khung từ roto cảm biến gắn đồng trục với roto cảm biến tín hiệu G Số 23 tín hiệu Ne 24 Khi roto tín hiệu Ne chuyển động quay vòng làm cho từ thông qua cuộn dây thay đổi, tạo sức điện động cuộn dây dạng xung xoay chiều tín hiệu gửi ECU 4.1.4 Điều khiển đánh lửa 4.1.4.1 Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa 3S – FE Hình 4.10 : Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa ECU động xác định thời điểm đánh lửa dựa vào tín hiệu G, tín hiệu NE tín hiệu từ cảm biến khác Khi xác định thời điểm đánh lửa, ECU động gửi tín hiệu IGT tới IC đánh lửa Đồng thời, tín hiệu IGF gửi tới ECU động Bộ chia điện dùng để bố trí tín hiệu G tín hiệu NE, nắp chia điện roto dùng để phân phối dòng điện cao áp tới bugi Ngồi hai thơng số trên, ECU vào tín hiệu từ cảm biến khác như: nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khơng khí nạp, vị trí cánh bướm ga … 24 4.1.4.2 Tín hiệu thời điểm đánh lửa IGT Hình 4.11 : Xung điều khiển đánh lửa Dòng sơ cấp điều khiển ECU thơng qua tín hiệu thời điểm đánh lửa IGT Tín hiệu IGT tín hiệu bật/tắt transistor công suất IC đánh lửa Khi tín hiệu điện áp IGT 0V transistor cơng suất IC đánh lửa bị ngắt Khi dòng qua cuộn sơ cấp bị ngắt đột ngột, biến thiên từ thơng cách nhanh chóng thơng qua cuộn thứ cấp tạo điện áp cao Nếu điện áp đủ lớn để vượt qua điện trở cuộn thứ cấp tia lửa tạo bugi thời điểm 4.1.4.3 Tín hiệu xác nhận đánh lửa IGF Hình 4.12 : Mạch xác nhận tín hiệu đánh lửa IGF IC đánh lửa thực cách xác ngắt dòng sơ cấp vào cuộn đánh lửa, phù hợp với tín hiệu IGT ECU động phát Sau IC đánh lửa truyền tín hiệu khẳng định (IGF) cho ECU phù hợp với cường độ dòng sơ cấp 25 Nếu ECU khơng nhận tín hiệu IGF, định sai sót hệ thống đánh lửa Để ngăn ngừa nhiệt, ECU ngăn phun nhiên liệu lưu giữ sai sót chức chẩn đốn Tuy nhiên ECU động khơng thể phát sai sót mạch thứ cấp kiểm sốt mạch sơ cấp để nhận tín hiệu IGF 4.2 Thiết kế chế tạo hình 4.2.1 Chuẩn bị * Vật liệu : Vật liệu Đơn vị tính Số lượng Thép L Thanh 4,84m Mica Tấm 0,596 m2 Sơn Bình tả Là kết cấu chịu lực hình Dùng để dán decal hiển thị thông tin liên quan Cải thiện tính thẩm mỹ khung Loại bình 12V Là nguồn cung Accu Cái cấp cho hình hệ thống đánh lửa IC Cái Bơbin Cái Delco Cái Là chi tiết hình hệ Hộp ECU Cái thống đánh lửa Bugi Cái Dây cao áp Dây Công tắc Cái Rơle 12V Cái Dây điện Mét dây 20m 26 Đóng ngắt mạch điện Chỉ mở khóa rơle đóng để bật tắt hình Dẫn điện điều khiển hình, hệ thống Nối, ngắt đầu dây nhanh Giắc đỏ đen Cái 60 Motor Cái Con 25 m2 0,8m2 Bulông đai ốc 8mm, 4mm Decal chóng dễ dàng Motor điện 220V để truyền động cho delco quay Cố định chi tiết với Cải thiện tính mỹ thuật hiển thị thơng tin * Dụng cụ : Trong trình thực hình, dụng cụ đồ nghề sau sử dụng: Dụng cụ Số hiệu/đơn vị Số lượng Máy khoan Cái Cờ lê 13 – 17 Cái Mỏ lết Cái Kìm kẹp Cái Kìm tuốt dây Cái Kìm cắt Cái Tuốc nơ vít Cái Các loại đục, dao kéo Cái Cưa Cái Băng keo Cuộn Mỏ hàn chì Cái Chì Cuộn 27 4.2.2 Quá trình thực 4.2.2.1 Chế tạo khung hình - Sử dụng thép L để làm khung, dùng máy cắt để cắt thép L thành đoạn thẳng theo kích thước định sẵn Khung ghép lại với phương pháp hàn giáp mí, hàn vng góc - Bộ khung chế tạo gồm phần: + Khung hình hộp chữ nhật để lắp đặt mica, thiết bị trang trí hình + Bộ chân đế - Bộ khung hình chữ nhật Chiều cao : a = 700mm Chiều rộng : b = 800mm - Bộ chân đế hình Chiều cao : c = 220mm Chiều dài : d = 420mm 28 Chân đế hàn bốn vuông để dễ cân mặt phẳng Khung hình nơi dùng để lắp đặt thiết bị hệ thống đánh lửa: ECU, Delco, Igniter, Bơbin, Cầu chì, Rơle, Cơng tắc… u cầu khung hình phải bảo đảm khơng gian đủ để bố trí tất chi tiết hệ thống, đồng thời tính thẩm mỹ cao 4.2.2.2 Bố trí cố định phận Tồn hình bố trí mica Bố trí hình gồm hai mặt: - Mặt trước bố trí phận chủ đạo hình đường dây điện - Mặt sau bố trí motor truyền động, đường dây điện phụ Vị trí phận bố trí hình minh họa Hình 4.13 : Vị trí phận hình Dùng khoan để khoan lỗ mica, cố định phận lên bulơng u cầu bố trí cho cân đối, thẩm mỹ dễ quan sát Cố định mica lên khung chữ nhật bulông đai ốc 29 4.2.2.3 Sơ đồ mạch điện hình học cụ Hình 4.14 : Sơ đồ điện hình Dòng điện từ bình accu đến cơng tắc khố điện chờ đó, đồng thời dòng điện đến chân BATT để cấp nguồn cho ECU Khi ta bật công tắc khố điện dòng điện truyền đến rơle đến giắc cắm +B, +B1 (của ECU) Để hình hoạt động ta phải cắm đầu dây lại theo sơ đồ mạch điện hình Khi đấu xong đầu dây ta vận hành cho hình hoạt động Sau nhận tất tín hiệu từ cảm biến, ECU đưa tín hiệu vào xử lý trung tâm Tại xử lý trung tâm xử lý tín hiệu đưa xung tín hiệu phù hợp với góc đánh lửa để điều khiển transistor tạo xung IGT đưa vào Igniter Các xung IGT sau xử lý đóng ngắt mạch sơ cấp tạo xung điện cao bôbin đưa đến chia điện Từ chia điện thông qua dây cao áp đưa tới xylanh theo thứ tự làm việc xylanh động 4.2.2.4 Trang trí hình - Khung hình phun lớp sơn màu xanh dương làm bật mica màu trắng 30 - Mặt trước cắt dán chữ: HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG TOYOTA 3S-FE Và chữ tương ứng với chi tiết minh hoạ hình Hình 4.15 : hình sau hồn thành 4.2.3 Hoạt động thử nghiệm hình Sau hồn thành xong hình học cụ vận hành chạy thử hình để quan sát tia lửa điện tiến hành đo đạc, em đo số liệu sau: Bảng đo điện áp cực ECU Các cực đo Giá trị đo (V) BATT - E 12.3 VC - E +B - E 12.3 +B1 - E 12.3 31 Bảng đo điện trở Bôbin Các cực đo Giá trị đo (K  ) B-C 0.0007 Thứ cấp - C 8.72 Bảng đo điện trở delco Các cực đo Giá trị đo (K  ) Ne - E 0.172 G1 - E 0.169 4.3 Các thực hành hệ thống đánh lửa hộp ECU Phiếu thực hành số Kiểm tra delco I MỤC ĐÍCH: Sau học xong học viên phải : - Biết cách kiểm tra phận chia điện - Sử dụng thành thạo qui trình tháo lắp biết vai trò hoạt động chúng hệ thống đánh lửa II AN TOÀN : - Tránh làm hỏng cảm biến điện từ bên chia điện III CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: - Đồng hồ VOM - Vít - Cỡ IV KIỂM TRA: - Tháo chia điện khỏi hệ thống - Tháo nắp chia điện 32 - Tháo rotor - Kiểm tra khe hở khơng khí - Dùng cỡ để đo khe hở rotor tín hiệu vấu lồi cuộn dây nhận tín hiệu - Khe hở khơng khí: 0,2 mm – 0,4 mm Nếu khe hở khơng khí khơng tiêu chuẩn ta thay vỏ chia điện - Kiểm tra điện trở tạo tín hiệu:dùng VOM đo điện trở cực: G1 – G-: 140 – 180  NE – G-: 180 - 220  Nếu điện trở khơng đạt tiêu chuẩn thay vỏ chia điện khác V KẾT LUẬN: - (Người học đưa kết luận sau tiến hành kiểm tra) - 33 Phiếu thực hành số Kiểm tra bơbin I MỤC ĐÍCH: Sau học xong học viên phải : - Biết cách kiểm tra cuộn dây đánh lửa - Biết vai trò hoạt động chúng hệ thống đánh lửa II AN TOÀN: - Sử dụng đồng hồ đo phải loại, vị trí thang đo cần đo III CHUẨN BỊ: Đồng hồ VOM IV CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: - Tháo dây cao áp - Tháo giắc cắm điện hình - Kiểm tra điện trở cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp(nguội): R = 0.4 – 0.5  Cuộn thứ cấp R =10.7 - 14.5 K  - Xem đầu nối bị sút hay khơng? - Thay sửa chữa Cách thử bơbin hoạt động khơng - Rút dây cao áp khỏi chia điện - Đặt gần khung hình, bật cơng tắc, nhìn kiểm tra tia lửa điện V KẾT LUẬN: - (Người học đưa kết luận sau tiến hành kiểm tra) - 34 Phiếu thực hành số Kiểm tra bugi I MỤC ĐÍCH: Sau học xong học viên phải : - Kiểm tra bugi hình thành tia lửa bugi - Dựa sở kiểm tra đó, ta đưa kết luận tiến hành khắc phục cho mạch làm việc tốt II AN TOÀN: - Không lắp sai cọc âm dương accu III CHUẨN BỊ: - Máy kiểm tra làm bugi Model SPCT-100 - Thước IV CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Kiểm tra bugi tia lửa điện: - Ngắt dây cao áp khỏi bugi - Tháo bugi đưa đến máy kiểm tra làm bugi model SPCT-100 - Dùng cỡ kiểm tra khe hở điện cực Khe hở điện cực xác 0,8 mm (bugi DENSO: QJ16AR-U, NGK: BCRE527Y) - Lắp bugi vào hình - Nối dây cao áp vào bugi V KẾT LUẬN: - (Người học đưa kết luận sau tiến hành kiểm tra) - 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Hơn ba tháng thực đề tài em hướng dẫn tận tình thầy Khoa khí, đặc biệt Th.S Bùi Ngọc Triều K.S Phan Minh Hiếu, với nỗ lực phấn đấu thân đến đề tài hồn thành Thiết kế chế tạo “Mơ hình hệ thống đánh lửa động Toyota 3S-FE” cho xưởng thực tập ôtô chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Trường đại học Nơng Lâm TP.HCM Trước hết hình giúp em củng cố vững kiến thức học, bên cạnh góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trình dạy học sau này… Với kết cấu gọn gàng hình cách bố trí hợp lý sa bàn, làm tăng mức độ trực quan cho người học, qua sinh viên tiến hành nghiên cứu, kích thích khả tìm tòi, sáng tạo học tập sinh viên 5.2 Đề nghị Trong trình làm đề tài em xin số kiến nghị sau Nên nhiều đề tài thực hành, sửa chữa cụ thể đề tài phục vụ cho việc học tập sau sinh viên như: thiết kế chế tạo hình học cụ, sữa chữa cải tiến hình động xưởng thực tập sau trường làm tránh phần lạ thực tế, để vận dụng kiến thức học vào cơng việc mà đảm nhiệm Với đề tài em em ý kiến sau: nên cho đề tài đôi thiết kế thêm phần hệ thống phun xăng điện tử hình phong phú 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Bùi Cơng Hạnh, 2010 Giáo trình hệ thống điện động cơ, 30 trang Kỹ sư Trung Minh, 2005 Hệ thống phun nhiên liệu đánh lửa xe ôtô, nhà xuất Thanh niên, 16 trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia “HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA” 2010 Truy cập ngày 14 tháng năm 2011 Trần Ba Vũ “Hệ thống đánh lửa ôtô” 2010 Truy cập ngày 14 tháng năm 2011 Theo autonet “Nguyên lý hoạt động hệ thống đánh lửa ôtô” 2007 Truy cập ngày 15 tháng năm 2011 Theo Caronline “Hệ thống đánh lửa ôtô II” 2009 Truy cập ngày tháng năm 2011 Phùng Thị Tin “Giáo án hệ thống đánh lửa” 2009 Truy cập ngày tháng năm 2011 < http://giaoan.violet.vn/present/show?entry_id=562463 > Diễn đàn cơkhidongluc “Đánh lửa lập trình” 2008.Truy cập ngày tháng năm 2011 Diễn đàn trường Đại học Công Nghiệp “Đồ án hệ thống đánh lửa điện tử” 2007 Truy cập ngày tháng năm 2011 10 Diễn đàn Sư Phạm Kỹ Thuật “Chế tạo sa bàn hệ thống đánh lửa cung cấp điện” 2008 Truy cập ngày tháng năm 2011 37 ... chịu mài mòn cao 18 Phần bugi bao gồm sứ cách điện điện cực trung tâm  Sứ cách điện bao bọc điện cực trung tâm bảo đảm cách điện điện cực trung tâm vỏ bugi Các rãnh sứ cách điện gần đầu bugi dùng... Hình 4.7 : Cấu tạo accu 4.1.2.7 Dây cao áp Dây cao áp dùng để dẫn điện cao áp từ cực trung tâm bôbin đến cực trung tâm nắp delco từ nắp delco đến bugi Dây cao áp chuyển tải điện 20.000V ÷ 50.000V... với cực dương Ở cuộn thứ cấp, đầu nối với cực dương cuộn sơ cấp đầu lại nối với cực thứ cấp qua trung gian lò xo Cả hai cuộn dây quấn chiều cuộn sơ cấp bố trí bên ngồi 4.1.2.3 Delco Bộ chia điện
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG CƠ TOYOTA 3SFE , THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG CƠ TOYOTA 3SFE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay