2D1 1 6 3c23 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

y= mx − 4m + m x + 3m với tham số Gọi Câu 23 [2D1-1.6-3] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Cho hàm số m S tập hợp tất giá trị nguyên để hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần S tử A B C D Lời giải Đáp án C 3m + 4m − D = ¡ \ { −3m} ; y ' = x + 3m ) ( Ta có: Để hàm số nghịch biến khoảng xác định −2 − 19 −2 + 19 y ' < 0∀x ∈ D ⇔ 3m + 4m − < ⇔
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c23 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 1 6 3c23 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay