2D1 1 6 3c13 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

1 y = x + ( m − 1) x − 4mx − Câu 13 [2D1-1.6-3] Tìm m để hàm số m ≤ −1 m∈¡ A B m ≠ −1 C Lời giải đồng biến Đáp án D y ' = x + ( m − 1) x − 4m Ta có Hàm số ln đồng biến a = > 2 y ' ≥ 0, ∀x ∈ ¡ ⇔  ⇔ ( m − 1) + 4m ≤ ⇔ ( m + 1) ≤ ⇔ m = −1 ∆ ' ( y ') ≤ D m = −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c13 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 1 6 3c13 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay