2D1 1 6 2c3718 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:03

y mx  2m  xm Tìm Câu 37 [2D1-1.6-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số tất giá trị thực m để hàm số nghịch biến khoảng xác định? A m  3 m  B 3  m  C m  1 m  D m �3 m �1 Lời giải Đáp án A m  3 � � Để hàm số nghịch biến khoảng xác định – m  2m   ⇔ �m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 2c3718 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 1 6 2c3718 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay