2D1 1 6 2c298 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:03

y= mx − m − 2x Câu 29 [2D1-1.6-2] (TRƯỜNG THPT THAI TỔ- BẮC NINH) Tìm m để hàm số nghịch biến    ; +∞ ÷ 2  khoảng 1≤ m < −2 < m < −2 < m < −2 < m ≤ A B C D Lời giải Đáp án D mx − m2 − y= ⇒ y'= −2 x + m ( −2 x + m) y ' < ⇒ −2 < m < (−∞; Suy ra, hàm số nghịch biến m ⇒ ≤ ⇒ m ≤ ⇒ −2 < m ≤ 2 m ) ( m ; +∞)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 2c298 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 1 6 2c298 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay