2D1 1 6 2c37 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:03

m Câu 37 [2D1-1.6-2] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Tìm tất giá trị nguyên tham số để hàm m x−4 y= x −1 số đồng biến khoảng xác định: m = 1; m = 2; m = m = 0; m = −1; m = −2 m = −1; m = 0; m = m = 0; m = 1; m = A B C D Lời giải Đáp án C - m2 y'= ( x - 1) m Û - m2 > Û - < m < Ta hàm số đồng biến tập xác định ngun Þ m = 0, m = ±1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 2c37 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 6 2c37 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay