2D1 1 6 2c20 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:03

Câu 20 [2D1-1.6-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Tìm tất giá trị thực tham số x−m+2 y = f ( x) = x +1 cho hàm số giảm khoảng mà xác định? m < −3 m ≤ −3 m ≤1 m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 2c20 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D1 1 6 2c20 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay