2D1 1 5 3c35 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:03

Câu 35 [2D1-1.5-3] (THPT YÊN LẠC - VĨNH PHÚC - LẦN1) Cho hàm số:  0;3 để hàm số đồng biến khoảng 12 a� A B a  3 C a �3 Lời giải Đáp án A x3 y     a  1 x   a  3 x  y '   x   a  1 x   a  3 y D � '  � ۳ �y '(0)  0;3 � �y '(3) �0 Để hàm số đồng biến khoảng � �  a  1  a   a2  a   � � � �� �۳ a 3�۳ �a � � a  12 �0 9   a  1  a  �0 � � a �3 � � � 12 a� � � a x3   a  1 x   a   x  Tìm a 12 a 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c35 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy , 2D1 1 5 3c35 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay