2D1 1 5 3c25 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:02

( 0; +∞ ) y = x − x + mx + Câu 25 [2D1-1.5-3] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Hàm số m giá trị A m ≥ 12 B m ≤ 12 m≥0 C Lời giải đồng biến D m≤0 Đáp án A y ' = 3x − 12 x + m Ta có y = f '( x ) Hàm số đồng biến f ' ( x ) = −6 x + 12 ⇒ f ' ( x ) = ⇔ x = f ( x) Ta có Ta có bảng biến thiên hàm số f ( x ) ≤ 12 ⇒ m ≥ f ( x ) ⇔ m ≥ 12 ( 0;+∞ ) Từ bảng biến thiên, suy ( 0;+∞ )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c25 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 1 5 3c25 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay