2D1 1 5 3c13 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:02

m0 m Câu 13 [2D1-1.5-3] (DE 5_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Gọi giá trị nhỏ tham số thực để hàm số y = x − ( m + 1) x + mx + ( 2;3) nghịch biến khoảng Khẳng định m P= 20 ? m0 + P ∈ [ 20;30] A P ∈ [ 10;19 ] B P ∈ [ 31; 40] P ∈ [ 0;9 ] C Lời giải D Đáp án A 2 y = x − ( m + 1) x + m ⇒ ∆ = ( m + 1) − 4m = m − 2m + = ( m − 1) Cách TH 1: ∆ ≤ ⇔ ( m − 1) ≤ ⇔ m = y′ ≥ 0, ∀x ∈ ¡ ∆ ≤ a = > 0), ¡ , ( 2;3) TH : ∆ > ⇔ ( m − 1) > ⇔ m − ≠ ⇔ m ≠ y′ ≥ 0, ∀x ∈ ¡ ∆ ≤ a = > 0), ¡ , ( 2;3) hoặc: ( 1; m ) Ta thấy hàm số nghịch biến khoảng ( 2;3) thì: ( 2;3) ⊂ ( 1; m ) ⇔ m ≥ 3; ( 2;3) ⊂ ( m;1) y ( m;1) P= Vậy để hàm số nghịch biến khoảng 243 = 24,3 ∈ [ 20;30 ] 10 (vô lý) 2;3 ⇔ ( ) y′ ≤ 0, ∀x ∈ ( 2;3) Cách 2: nghịch biến khoảng ⇔ x − ( m + 1) x + m ≤ 0, ∀x ∈ ( 2;3 ) ⇔ x − x + m ( − x ) ≤ 0, ∀x ∈ ( 2;3) ⇔ m ( x − 1) ≥ x − x, ∀x ∈ ( 2;3) ⇔ m ≥ ⇔ m ≥ x, ∀x ∈ ( 2;3) ⇔ m ≥ ` x2 − x  `  , ∀x ∈ ( 2;3)  voˆ u ix ∈ ( 2;3 ) thix − > ÷ x −1   Phương án nhiễu x0 = D Nhầm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c13 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua , 2D1 1 5 3c13 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay