2D1 1 5 3c11 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:02

Câu 11 [2D1-1.5-3] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3   m  1 x   m  1 x  đồng biến � �7� �7 � �7� m �� 1; � m � �;1 �� ; �� m �� 1; m � �;1 � 4� �4 �D � 4� � A B C Lời giải Đáp án D y�  x   m  1 x   m  1  ��  m � 1�  m 1 Hàm số đồng biến R m �7� m �� 1; � 4� � Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c11 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D1 1 5 3c11 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay