2D1 1 5 3c06 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:01

m Câu [2D1-1.5-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm tất giá trị thực tham số để hàm y = f ( x ) = x +3x + mx + m số giảm đoạn độ dài lớn 1? 9 m=− m= 4 A B m = C m ≤ D Lời giải Đáp án D x − x =1 Ta y ′ = x + x + m Yêu cầu toán ⇔ y′ = hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thoả mãn ∆′ = − 3m > m < m <    ⇔  ∆′ ⇔ ⇔ ⇔m= − m = m = 2 a = 2    0; +∞ ) ⇔ m ≥ 12 x − x = g ( x ) , ∀x ∈ ( 0; +∞ ) * Bổ trợ kiến thức: Hàm số đồng biền ( g x 0; +∞ ) Lập bảng biến thiên ( ) ( kết luận nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c06 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 1 5 3c06 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay