2D1 1 5 3c06 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:01

m Câu [2D1-1.5-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm tất giá trị thực tham số để hàm y = f ( x ) = x +3x + mx + m số giảm đoạn độ dài lớn 1? 9 m=− m= 4 A B m = C m ≤ D Lời giải Đáp án D x − x =1 Ta y ′ = x + x + m Yêu cầu toán ⇔ y′ = hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thoả mãn ∆′ = − 3m > m < m <    ⇔  ∆′ ⇔ ⇔ ⇔m= − m = m = 2 a = 2    0; +∞ ) ⇔ m ≥ 12 x − x = g ( x ) , ∀x ∈ ( 0; +∞ ) * Bổ trợ kiến thức: Hàm số đồng biền ( g x 0; +∞ ) Lập bảng biến thiên ( ) ( kết luận nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c06 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 1 5 3c06 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay