2D1 1 5 3c05 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:01

Câu [2D1-1.5-3] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số y  f  x    x   m  1 x   m  3 x  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số cho  0;3 ? đồng biến khoảng 12 12 12 m� m� �m � A B C m �1 D Lời giải Đáp án A y�   x   m  1 x  m  0 Ta Xét phương trình y� 2 �   m  1   m  3  m  m   0, m ��  ln nghiệm x1  x2 với m Suy phương trình y� Để hàm số đồng biến  , y�  4x  4x  4x x   0;3 � ph� � ng tr� nh y�  co� hai nghie� m x1 �0  �x2 � y  0  x0 � y� 0� � �� x  �1 � y  �1  1 � � y�   x  2 m 1 x  m �0 x� 0;3 Bổ trợ kiến thức: Yêu cầu toán , x  2x  x  0;3 m � m 2x  1 �x2  2x   � 2x  , x� 0;3 , 12 x2  2x  max g x  g 3  x � 0;3   2x  khoảng Khảo sát hàm , ta  0;3 12 m  max g x  0;3 Do g x  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 3c05 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 5 3c05 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay