2D1 1 5 2c29 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:01

Câu 29 [2D1-1.5-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Tìm m để hàm số y  x  3mx   2m  1 x  đồng biến � m  A B Luôn thỏa mãn với m C Khơng có giá trị m thỏa mãn D m �1 Lời giải Chọn A Phương pháp giải: Dựa vào điều kiện để hàm số đồng biến nghịch biến khoảng xác định Ta có y  x  3mx   2m  1 x  � y '  3x  6mx   2m  1 ; x �� y ' 0; x� � � x 2mx 2m 0; x � Hàm số đồng biến �۳�� �a   � �� �  m  1 �0 � m  � '   m   2m  �0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 2c29 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 1 5 2c29 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay