2D1 1 5 2c10 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:01

y = ( m − 1) x + ( m − 1) x + x + m m Câu 10 [2D1-1.5-2] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Cho hàm Tìm để hàm ¡ số đồng biến m < ∨ m ≥ < m < ≤ m ≤ < m ≤ A B C D Lời giải Đáp án C y ' = ( m − 1) x + ( m − 1) x + m =1⇒ y ' = 1⇒ ¡ Ta có: với hàm số đồng biến m ≠1 Xét với  m > m > m − > ⇔ ⇔ ⇒1< m ≤  m − 1) ( m − ) ≤ ∆'≤ ( m − − m − ≤ ( ) ( )      R Để hàm số đồng biến m =1 m 1≤ m ≤ cộng thêm với giá trị ta có tập hợp cần tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 2c10 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D1 1 5 2c10 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay