2D1 1 5 2c07 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:01

Câu [2D1-1.5-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x  mx  4x  m  �; � đồng biến khoảng  �; 2  �;   2; �  2; 2 A B C D Lời giải Đáp án C Ta có: y '  x  2mx  (Dethithpt.com)  �; � y ' �0, x � �; � Hàm số đồng biến khoảng �  '  m  �0 � 2 �m �2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 2c07 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 5 2c07 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay