2D1 1 5 2c05 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

Câu [2D1-1.5-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm tất giá trị thực tham số y = f ( x ) = x − 6x + mx + 0; +∞ ) hàm số đồng biến khoảng ( ? A m ≤ B m ≤ 12 C m ≥ D m ≥ 12 Lời giải Đáp án D Tập xác định: D = R Ta y′ = 3x − 12 x + m - Trường hợp 1: Hàm số đồng biến m cho  3 > ( hn ) R ⇔ y′ ≥ 0, ∀x ∈ R ⇔  ⇔ m ≥ 12  36 − 3m ≤ (*) 0; +∞ ) ⇔ y′ = - Trường hợp 2: Hàm số đồng biến ( nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1 < x2 ≤ x m + Trường hợp 2.1: y′ = nghiệm = suy =0 Nghiệm lại y′ = x = (không thoả (*) mãn ) + Trường hợp 2.2: y′ = hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn  36 − 3m > V′>   x1 < x2 < ⇔  S < ⇔ 4 < ( vl ) P > m   >0 3 m ⇒ khơng Kết luận m ≥ 12
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 2c05 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 1 5 2c05 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay