2D1 1 5 2c02 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

3 Câu [2D1-1.5-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Hàm số y  ax  bx  cx  d , a �0 đồng biến � a0 a0 �a  � �a  � �2 �2 �2 �2 b  ac  b  3ac  b  3ac  b  3ac �0 A � B � C � D � Lời giải Đáp án D Ta có: Hàm số đồng biến � �a  �� y '  3ax  2bx  c �0  x �� � � ' � y  b  3ac �0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 2c02 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 1 5 2c02 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay