2D1 1 5 1c13 53 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT yên lạc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

Câu 13 [2D1-1.5-1] (THPT-YÊN-LẠC-VĨNH-PHÚC-LẦN-1) Trong hàm số sau, hàm số đồng biến � 4x  y x2 A y  x  x  B y  x  C D y  tanx Lời giải Đáp án B Hàm số đồng biến R nên loại đáp án C vàD 3 Ta thấy hàm y  x  y '  3x �0x �R nên hàm số y  x  đồng biến R
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 1c13 53 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT yên lạc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 5 1c13 53 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT yên lạc vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay