2D1 1 4 3c27 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

Câu 27 [2D1-1.4-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Cho hàm số f ' ( x ) = ( x + 1) A ( −1;1) ( x − 1) ( − x) B Hàm số ( 1; ) f ( x) đồng biến khoảng đây? C ( −∞; −1) Lời giải Đáp án B Ta có đồng biến khoảng f '( x ) > ⇔ < x < ⇒ f ( x ) ( 1; ) D ( 2; +∞ ) f ( x) có đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 3c27 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 1 4 3c27 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay