2D1 1 4 3c17 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

2 Câu 17 [2D1-1.4-3] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Hàm số y  2x  x nghịch biến khoảng  0;1  �;1  1; �  1;  A B C D Lời giải Đáp án D D   0; 2 Hàm số có tập xác định 1 x y'  � y'  � x 1�  1;  2x  x Ta có Hàm số nghịch biến khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 3c17 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 1 4 3c17 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay