2D1 1 4 2c195 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

y x 10 x   x  16 x  15 đồng biến khoảng Câu 19 [2D1-1.4-2] (CHUYÊN VĨNH PHÚC-L3-2018) Hàm số sau đây?  2;   2; �  4; � A B C Lời giải Đáp án C x4 � y�  x  10 x  x  16   x  1  x    x   � y� 0� � 1  x  � Ta có:  1;   4; � Suy hàm số đồng biến khoảng D  �; 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c195 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy , 2D1 1 4 2c195 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay