2D1 1 4 2c039 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

Câu [2D1-1.4-2] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Hàm số sau đây: A ( −10;0 ) B C ( 3; ) y = − x − x + 15 x + ( −3;5) D dồng biến khoảng ( −4;1) Lời giải Đáp án D Tập xác định: D=¡ Ta có y ' = − x − x = 15  x = −5 y ' = ⇔ − x − x + 15 = ⇔   x=3 Bảng biến thiên: Vậy hàm số đồng biến khoảng ( −5;3) , nên đồng biến khoảng khoảng ( −5;3)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c039 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 1 4 2c039 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay