2D1 1 4 2c37 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

1 x  x  3x  Câu 37 [2D1-1.4-2] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Hàm số đồng biến khoảng nào?  1; �  �1;   3; �  �;3  1;3 A B C D Lời giải Đáp án B x3 � y�  x2  4x   � � x  Do hàm số đồng biến khoảng  �1;   3; � � Ta có: y
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c37 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D1 1 4 2c37 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay