2D1 1 4 2c34 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:59

y x 1 x  , khẳng định sau đúng? Câu 34 [2D1-1.4-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Cho hàm số �\  1  �; 1  1; � A Nghịch biến B Đồng biến  �; 1  1; � D Đồng biến �\  1 C Nghịch biến Lời giải Đáp án B y�   0; x �1 x  1  • Chọn B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c34 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 1 4 2c34 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay