2D1 1 4 2c30 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:59

Câu 30 [2D1-1.4-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Chọn phát biểu nói tính đơn điệu hàm số y  ax  bx  cx  d , a �0 A Khi a  hàm số ln đồng biến B Khi a  hàm số nghịch biến � C Hàm số tồn đồng thời khoảng đồng biến nghịch biến D Hàm số đơn điệu � Lời giải Đáp án C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c30 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 1 4 2c30 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay