2D1 1 4 2c029 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:59

Câu [2D1-1.4-2] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Cho hàm số f ' x  bất phương trình là:  �;0  U  2; �  2; �  �;0  A B C Lời giải Đáp án A x0 � f '  x   3x  x  3x  x   � f '  x   � � x2 � Ta có f  x   x3  3x  D  0;  Tập nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c029 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 1 4 2c029 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay