2D1 1 4 2c28 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:59

y= 2x − 4− x Câu 28 [2D1-1.4-2] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Cho hàm số Hãy chọn khẳng định khẳng định sau ¡ A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến khoảng xác định ¡ C Hàm số đồng biến D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Lời giải Đáp án B ¡ \ { 4} Tập xác định y′ = > 0, ∀x ≠ 4, ( − x) Ta có nên hàm số đồng biến khoảng xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c28 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 1 4 2c28 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay