2D1 1 4 2c27 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:59

f  x Câu 27 [2D1-1.4-2] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Cho hàm số có đạo hàm f�  x    x  1  x  1   x  Hàm số f  x  đồng biến khoảng đây?  1;1  1; 2  �; 1  2; � A B C D Lời giải Đáp án B Ta có f�  x  �  x  � f  x đồng biến khoảng  1; 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c27 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 1 4 2c27 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay