2D1 1 4 2c25 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:59

Câu 25 [2D1-1.4-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Trong hàm số sau hàm số đồng biến � x1 y y  x  x y  x  x y  x  x x A B C D Lời giải Đáp án C Cách 1: y '  x   0, x �R nên HS ÐB R Cách 2: Bấm Mode để kiểm tra tính đồng biến [-4; ] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNHLẦN 1) với step: 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c25 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D1 1 4 2c25 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay