2D1 1 4 2c19 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:57

Câu 19 [2D1-1.4-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng y = tan x y = sin x  π ( 0; π )  0; ÷  2 C Hàm số y = cot x nghịch biến khoảng D Hàm số ( 0; π ) Lời giải Đáp án C • Xét A:  π y′ = > 0, ∀x ∈  0; ữ cos x Lm tng tự chọn C Do loại A y = cos x đồng biến khoảng ( 0; π )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c19 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 1 4 2c19 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay