2D1 1 4 2c17 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:57

2 Câu 17 [2D1-1.4-2] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng  0;1  �;1  1; �  1;  A B C D Lời giải Đáp án D D   0; 2 Hàm số có tập xác định 1 x y�  � y�  � x 1�  1;  x  x Ta có Hàm số nghịch biến khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c17 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 1 4 2c17 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay