2D1 1 4 2c13 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:56

Câu 13 [2D1-1.4-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho hàm số sau đúng? A Hàm số nghịch biến C Hàm số đồng biến    − ;1÷      − ;1÷   y = − x − x + x + B Hàm số đồng biến D Hàm số đồng biến 5   −∞; − ÷ 3  ( 1; +∞ ) Lời giải Đáp án C Ta có: y ' = −3 x − x + > ⇔ − < x < nên hàm số đồng biến    − ;1÷   Mệnh đề
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c13 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 1 4 2c13 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay