2D1 1 4 2c13 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:56

4 Câu 13 [2D1-1.4-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Các khoảng đồng biến hàm số y  x  x   2;0   0;   �; 2   2; � C  �; 2   0;   2;0   2; � A B D Lời giải Đáp án D x0 � y�  x  16 x  � � x  �2 � • • Xét dấu y � Từ BBT , chọn D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c13 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 1 4 2c13 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay