2D1 1 4 2c11 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:56

Câu 11 [2D1-1.4-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Cho hàm số đúng? A Hàm số nghịch biến ¡ C Hàm số nghịch biến khoảng y' = Mệnh đề B Hàm số nghịch biến khoảng ( −1; +∞ ) D Hàm số đồng biến Lời giải Đáp án C Ta có 1− 2x y= x +1 −3 < 0, ∀x ≠ −1 ( x + 1) Vậy hàm số cho nghịch biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) ¡ ( −∞;1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c11 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 1 4 2c11 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay