2D1 1 4 2c06 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:56

Câu [2D1-1.4-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Cho hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng C Hàm số đồng biến khoảng ( −2;0 ) ( −∞; −2 ) y = − x − 3x + Mệnh đề B Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng Lời giải Đáp án D  x = −2 y ' = −3x − 6x, y ' = ⇔  x = Lập bảng biến thiên, hàm số đồng biến khoảng ( −2;0 ) ( 0; +∞ ) ( −2;0 )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c06 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 4 2c06 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay