2D1 1 4 2c04 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:56

Câu [2D1-1.4-2] Trong hàm số đây, hàm số không nghịch biến �? x A y   x  x  x B y  4 x  cos x y x 1 C Lời giải Đáp án C y Xét 2x � y'  � y'  � x  2 x 1  x  1 Hàm số đồng biến  0; � nghịch biến  �;0  � � y � �2 3� � � � D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 2c04 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D1 1 4 2c04 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay