2D1 1 4 1c17 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 45 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:55

y= x+3 x+2 Câu 17 [2D1-1.4-1] (THPT NÔNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Cho hàm số Khẳng định sau ( −∞; −2 ) ∪ ( −2; +∞ ) A Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −2 ) ( −2; +∞ ) B Hàm số nghịch biến khoảng ¡ C Hàm số nghịch biến ¡ \ { 2} D Hàm số nghịch biến Lời giải Đáp án B −1 y' = ⇒ y' < ( x + 2) ( −∞; ) ( −2; +∞ ) ∀x ≠ −2 ⇒ Ta với Hàm số nghịch biến khoảng −∞ ; − ∪ − 2; +∞ ( ) ( ) A (chú ý: Đáp án đưa tập biểu diễn sai mặt ngơn ngữ khơng gọi khoảng)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c17 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 1 4 1c17 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay