2D1 1 4 1c08 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:55

5 y = x − x + x + Câu [2D1-1.4-1] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Cho hàm số Mệnh đề đúng? 1  ; +∞ ÷  −∞ ; )  Hàm số đồng biến khoảng ( B Hàm số đồng biến khoảng  A 2   ;2÷ −1;1) Hàm số đồng biến khoảng ( D Hàm số nghịch biến khoảng   C Lời giải Đáp án A x =  x<   y ' = 3x − x + = ⇔ ⇒ y' > ⇔ 2  x =   −∞; ÷ x > 3   Ta có: nên hàm số đồng biến khoảng  ( 1; +∞ ) Do hàm số đồng biến khoảng ( −∞; )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c08 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 1 4 1c08 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay