2D1 1 4 1c04 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:55

Câu [2D1-1.4-1] (THPTQG ĐỀ 05 - THẦY TRẦN PHƯƠNG) Hỏi hàm số đồng biến khoảng xác định y = log2 x y = loge x y = logπ x y = log2 x e A e π B C Lời giải D Đáp án C Dựa vào biến thiên đồ thị hàm logarit, ta thấy xác định p >1 e nên đồ thị hàm số Chọn C đồng biến tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c04 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D1 1 4 1c04 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay