2D1 1 4 1c01 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:54

Câu [2D1-1.4-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Cho hàm số Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến ( −∞; +∞ ) B Hàm số nghịch biến C Hàm số nghịch biến D Hàm số đồng biến ( −∞; ) đồng biến ( 0; +∞ ) ( −∞; +∞ ) ( −∞; ) nghịch biến ( 0; +∞ ) Lời giải Đáp án B Ta có y ' > ⇔ x > y ' = 4x + 8x = 4x ( x + ) ⇒  y ' < ⇔ x < Suy hàm số đồng biến khoảng ( 0; +∞ ) , nghịch biến khoảng ( −∞;0 ) y = x + 4x +
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c01 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 1 4 1c01 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay